Kvalitetsarbete
 • Ljunghammar Ekberg, Therese

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv :Doktorander, handledare och alumner vid Farmaceutiska fakulteten

  2016.

 • Björnermark, Maria; Ljunghammar Ekberg, Therese

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv :Doktorander, handledare och alumner vid Historisk-filosofiska fakulteten

  2016.

 • Ljunghammar Ekberg, Therese

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv :Doktorander, handledare och alumner vid Juridiska fakulteten

  2016.

 • Ljunghammar Ekberg, Therese

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv :Doktorander, handledare och alumner vid Medicinska fakulteten

  2016.

 • Lundmark, Annika; Maandi, Camilla

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv :Doktorander, handledare och alumner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

  2016.

 • Lindeborg, Anna-Klara

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv :Doktorander, handledare och alumner vid Språkvetenskapliga fakulteten

  2016.

 • Waxell, Anders

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv :Doktorander, handledare och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  2016.

 • Lundmark, Annika

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv :Doktorander, handledare och alumner vid Teologiska fakulteten

  2016.

 • Lundmark, Annika

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv :Doktorander, handledare och alumner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  2016.

 • Björnermark, Maria; Maandi, Camilla; Smidt, Hanne

  Först ut :En alumnstudie av de första årskullarna från de nya magister-/masterutbildningarna vid Lunds och Uppsala universitet

  2014.

 • Lundmark, Annika; Sjölund, Maivor

  Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet? :En uppföljning vid Uppsala universitet av Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014: Första omgången

  2012.

 • Öst, Thomas

  Internationella masterprogram vid Uppsala universitet :En kvalitativ studie av studenters och lärares erfarenheter

  2012.

 • Maandi, Camilla

  Utmaningar i samband med examinationsförfaranden

  2011.

 • Björnermark, Maria; Kettis-Lindblad, Åsa; Wolters, Maria

  Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv :resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning vid Uppsala universitet

  2010.

 • Wolters, Maria

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala univeristet :Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Farmaceutiska fakulteten.

  2009.

 • Björnermark, Maria

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet :Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Historisk-filosofiska fakulteten

  2009.

 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet :Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Juridiska fakulteten.

  2009.

 • Björnermark, Maria

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet :Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Medicinska fakulteten.

  2009.

 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet :Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Samhällsvetenskapliga fakulteten.

  2009.

 • Ingesson, Olof; Wolters, Maria

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet :resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

  2009.

 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet :Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Teologiska fakulteten.

  2009.

 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet :Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

  2009.

 • Wolters, Maria

  Doktorandernas uppfattningar som sin forskarutbildning vid Uppsala universitet :Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Språkvetenskapliga fakulteten.

  2009.

 • Appel, Monika; Ingesson, Olof

  Arbetsförhållanden för kvinnor som är doktorander :En intervjustudie

  2008.

 • Appel, Monika

  Förebygga, förstå och förhindra :en åtgärdsinriktad intervjustudie om studieavbrott på fyra olika utbildningsprogram vid Uppsala universitet

  2007.

 • Appel, Monika; Sjölund, Maivor

  Språkverkstaden :en utvärdering

  2007.

 • Ingesson, Olof

  STARS (Study Abroad Report System) :Uppsalastudenters erfarenheter av utlandsstudier inom Erasmusprogrammet 2004-2006

  2007.

 • Wolters, Maria

  Uppfattningar om synlig/osynlig könsdiskriminering :en enkätundersökning riktad till lärarkollegiet på farmaceutiska fakulteten 2006

  2007.

 • Lundmark, Annika; Sjölund, Maivor; Staaf, Mikaela

  Forskningsanknytning :ett underlag för diskussion om begreppets innebörd och tillämpning

  2006.

 • Wolters, Maria

  Med doktorsexamen i bagaget :en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Farmaceutiska fakulteten.

  2006.

 • Ingesson, Olof

  Med doktorsexamen i bagaget :en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Historisk-filosofiska fakulteten.

  2006.

 • Staaf, Mikaela

  Med doktorsexamen i bagaget :en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Juridiska fakulteten.

  2006.

 • Ingesson, Olof

  Med doktorsexamen i bagaget :en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Medicinska fakulteten.

  2006.

 • Wolters, Maria

  Med doktorsexamen i bagaget :en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Samhällsvetenskapliga fakulteten.

  2006.

 • Björnermark, Maria

  Med doktorsexamen i bagaget :en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Språkvetenskapliga fakulteten.

  2006.

 • Ingesson, Olof

  Med doktorsexamen i bagaget :En enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  2006.

 • Björnermark, Maria

  Med doktorsexamen i bagaget :en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Teologiska fakulteten.

  2006.

 • Lundmark, Annika

  Med en examen vid Uppsala universitet :Drygt 4000 studenters åsikter om sina studier vid Uppsala universitet och värdet av studierna på arbetsmarknaden.

  2006.

 • Björnermark, Maria; Wolters, Maria

  Nyttan av alumnstudier :synpunkter från institutioner och program

  2006.

 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas åsikter om sin utbildning :ett led i kvalitetsutvecklingen av forskarutbildningen vid Uppsala universitet

  2003.

 • Arnestrand, Elias

  Webbaserade kursvärderingar :möjligheter och problem

  2003.