Kvalitetsarbete

Uppsala universitets placeringar i några rankningslistor

Nedan följer en sammanfattande tabell över Uppsala universitets placeringar i olika universitetsrankningar.

Rankningslista Placering
ARWU (Shanghairankingen) (2017) 63
QS (2017) 112
Times Higher Education (2017) 86
Leiden ranking (2017) 127 (Ptop 10%)
US News (2017) 110
Webometrics (2017) 106
U-rank (nationell rankning) (2014) 7

Uppsala universitet har under de senaste åren, med några undantag placerat sig bland de 100 bästa universiteten i världen i de tre största internationella rankningarna, Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, och ARWU (Shanghairankningen).

Den bibliometriska listan Leiden ranking visar placeringen för den så kallade kronindikatorn som mäter vilket genomslag ett lärosätes forskning har. För andra indikatorer som mäter andra saker som till exempel samarbetsgrad är universitets placering högre. U-rank är en svensk lista som framför allt har fokus på utbildningskvalitet.