Kursvärdering

Kursvärderingsseminarier

Vid Uppsala universitet genomförs kursvärderingsseminarier där studierektorer, lärare, kursadministratörer och studenter deltar. Kursvärderingsseminarierna behandlar bland annat riktlinjer och rekommendationer, formativa och summativa kursvärderingar och genomförande. Det genomförs även kursvärderingsseminarier kring den kursvärderingsfunktion som finns i det studieadministrativa systemet Studentportalen.  

Kursvärderingar, frågebank och kursrapporter

Som stöd i arbetet med kursvärderingar har exempel på kursvärderingar sammanställts som universitetets lärare kan inspireras av. Kursvärderingsstödet består även i en frågebank med frågor utformade för kursvärdering. Från denna kan lärare plocka frågor och skapa sin egen kursvärdering. Frågebanken finns även i kursvärderingsfunktionen i universitetets studieadministrativa system Studentportalen. Även fiktiva kursrapporter finns att tillgå som exempel och inspiration.

För ytterligare information kontakta Maria Wolters eller Maria Björnermark

Kursvärderingar i Studentportalen

I universitetets studieadministrativa system Studentportalen finns en särskild kursvärderingsmodul som anpassats till universitetets riktlinjer för kursvärderingar, samtidigt som den tillåter olika arbetssätt ute på institutionerna.

Modulen innehåller mallar och frågebanker som är tillgängliga för alla lärare, men det är också möjligt att arbeta med modifierade mallar och frågor och att skapa helt egna. Ett särskilt behörighetssystem för kursvärderingsmodulen gör att institutionerna kan fördela ansvaret för utformning och sammanställning av kursvärderingarna på olika sätt. Vissa institutioner har t.ex. valt att låta anställda studenter/amanuenser sköta sammanställningarna.

För den avslutande kursrapporten finns en enkel mall. Det är möjligt att visa kursrapporter från tidigare kurser för nya studenter, för att på så vis synliggöra det kontinuerliga kvalitetsarbetet.