Universitetsledningen

Rektors ledningsråd

Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av universitetets ledning (rektor, prorektor och universitetsdirektören), vicerektorerna, och tre representanter för studenterna.

Studentrepresentanter

  • Daniel Simmons, ordförande Uppsala studentkår, ordf@us.uu.se
  • Rozbe Bozorgi, ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår, ordf@utn.se
  • Adam Sabir, ordförande Dok­tor­and­nämnden, Uppsala studentkår, dokt.ordf@us.uu.se