Universitetet

Så möter vi vår framtid

Uppsala universitet ska vara en internationell attraktiv mötesplats för excellent forskning och utbildning.

Johan Tysk, ordförande i styrgruppen

Genom ett brett engagemang och delaktighet skapar projekt Utvecklingsplan 2050 förutsättningar för Uppsala universitet att vara världsledande nu och i framtiden.

Projektet ska ta fram en översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna. Morgondagens lärmiljöer, forskningens infrastrukturbehov och studenters och medarbetares boende- och rörelsemönster ligger till grund för arbetet som tar fram förslag där

  • Universitetets campusområden utvecklas till levande, öppna och trygga miljöer som är tillgängliga och utnyttjas under stora delar av dygnet.
  • De olika campusområdena knyts samman för att underlätta för studenter och medarbetare att röra sig inom och mellan universitets olika delar.
  • Universitetets närvaro och synlighet i den centrala staden stärks.
  • Utrymme för framtida verksamhetsexpansion och infrastruktursatsningar säkras.
  • Universitetet främjar och tar ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i sin utveckling.
  • Medarbetare och verksamheter samt representanter för Uppsala studentkår, Uppsala kommun, Region Uppsala och fastighetsägare deltar i arbetet.

Styrgrupp

Johan Tysk, ordförande, vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Marika Edoff, stf vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Mats Larhed, stf vicerektor, medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Anna Singer, stf vicerektor för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Peter Elenfalk, byggnadsdirektör
Två studentkårsrepresentanter

Bilagor

Beslut om Projekt Utvecklingsplan 2050
Projektdirektiv

Rätt svar i tävlingen 8/9

Rätt svar i tävlingen i Segerstedthuset på Kulturnatten i Uppsala 8/9.

Kontakt

utvecklingsplan-2050@uadm.uu.se