Östersjödagarna

Östersjödagarna på Almedalen

Mitt i Östersjön – i Visby på Gotland – samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter under Almedalsveckan för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling, naturskydd, säkerhet och näringsliv i Östersjöregionen inom ramen för Östersjödagarna 5-6 juli.

Utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen

Under Östersjödagarna bjuder vi in till en rad seminarier och evenemang där vi tar upp utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen ur ett historiskt, biologiskt, ekologiskt, geografiskt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt och mänskligt perspektiv.

Vi bjuder på ett spännande program med föredrag och samtal kring angelägna frågor om Östersjöregionens framtid.

Om du inte kan närvara vid seminarierna kan du se dem live eller i efterhand på webben.

Twitter: #östersjön
Facebook: Evenemanget på Facebook

Arrangörer

Initiativtagare till Östersjödagarna är  Forum Östersjön och Uppsala universitet - Campus Gotland.

Övriga arrangörer är Baltic Sea Action Group, CBD Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Fazer, GE Water & Process Technologies, Havsmiljöinstitutet, IVL Svenska Miljöinstitutet, LRF, Marint centrum Simrishamns kommun, Race for the Baltic, Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholms universitets Östersjöcentrum, Svenska Institutet, WWF samt Östersjöfonden.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring seminarierna eller evenemanget i övrigt. Projektledare för Östersjödagarna är Gunilla Rosenqvist, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Några arrangörers sidor om Almedalsveckan 2017