Program för Östersjödagarna 2018

Alla evenemang sker i sal E22 på Campus Gotland med ingång från Almedalsbiblioteket vid Cramérgatan 5. Om du inte kan närvara vid seminarierna kan du se dem live eller i efterhand på webben.

Twitter/Instagram: #östersjön
Facebook: Evenemanget på Facebook

Onsdag 4 juli

09.00 - 09.45 Invigning av Östersjödagarna - Hur går det internationella samarbetet för hållbar konsumtion och produktion?
Arr: Östersjödagarna, Svenska Institutet, Nordiska ministerrådet, Blått centrum Gotland, Ålands Landskapsregering

10.15 - 11.00 Finansiering för hållbara investeringar – en väg att rädda Östersjön?
Arr: Östersjödagarna, WWF, Baltic Sea Action Group, IVL, Kalmarsundskommissionen

13.15 - 14.00 Plast skall återvinnas cirkulärt, ett smartare sätt långsiktigt lösa plastens negativa miljöpåverkan
Arr: Östersjödagarna, IVL, Baltic Sea Action Group

14.15 - 15.00 Hållbart vattenbruk - framtidens matproduktion?
Arr: Östersjödagarna, Blått centrum Gotland

15.30 - 16.15 Hur kan den tilltagande vattenbristen få en cirkulär lösning?
Arr: Östersjödagarna, IVL, Marint center Simrishamn

Torsdag 5 juli

09.00 - 09.45 Cirkulär ekonomi i praktiken med utgångspunkt i fosfor och textilier
Arr: Östersjödagarna, Svenska Institutet, BSAG, IVL

10.15 - 11.00 Hur skapar vi engagemang för Östersjön?
Arr: Östersjödagarna, Kalmarsundskommissionen, IVL, Forum Östersjön

13.15 - 14.00 Fosforn bör hamna på åkern och inte i sjön. Slamfrågans lösning, ett tvärvetenskapligt samarbete?
Arr: Östersjödagarna, Fazer, Baltic Sea Action Group

14.15 - 15.00 De globala hållbarhetsmålen 2030 - från ord till handling i ett Östersjöperspektiv
Arr: Östersjödagarna, Baltic Sea Action Group, Kalmarsundskommissionen, Blått centrum Gotland, Stockholms universitets Östersjöcentrum

15.30 - 16.15 Hotade fiskebestånd i Östersjön - vad krävs från våra politiker?
Arr: Östersjödagarna, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Havsmiljöinstitutet

16.15 - 16.45 Miljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?
Arr: Östersjödagarna, Uppsala universitet

Om du inte kan närvara vid seminarierna kan du se dem live eller i efterhand på webben.

Twitter/Instagram: #östersjön
Facebook: Evenemanget på Facebook