Östersjödagarna

Program för Östersjödagarna 2017

Alla evenemang sker i sal E22 på Campus Gotland med ingång från Almedalsbiblioteket vid Cramérgatan 5. Om du inte kan närvara vid seminarierna kan du se dem live eller i efterhand på webben.

Twitter/Instagram: #östersjön
Facebook: Evenemanget på Facebook

Onsdag 5 juli

08.30 - 09.35 Invigning av Östersjödagarna - Geopolitikens återkomst? Framtida utmaningarna för säkerhetssamarbetet i Östersjöområdet
Arr: Östersjödagarna, Uppsala universitet (Centrum för rysslandsstudier) Försvarshögskolan
>> Länk till live-sändning/inspelning

09.45 - 10.30 Vad kan vi lära från Ålands hållbarhetsplanering?
Arr: Östersjödagarna, Östersjöfonden, Uppsala universitet
>> Länk till live-sändning/inspelning

11.00 - 11.45 Kraftfulla tag mot övergödningens drivkrafter
Arr: Östersjödagarna, Havsmiljöinstitutet
>> Länk till live-sändning/inspelning

13.00 - 13.45 Sustainable development dilemma – why are facts not enough to convince?
Arr: Östersjödagarna, Uppsala universitet, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Svenska Institutet
>> Länk till live-sändning/inspelning

14.00 - 14.45 Hållbar blå tillväxt – kan Gotland fungera som förebild?
Arr: Östersjödagarna, Uppsala universitet, Forum Östersjön
>> Länk till live-sändning/inspelning

15.30 - 16.15 How can municipalities act as key change agents for a healthier Baltic Sea?
Arr: Östersjödagarna, Race for the Baltic
>> Länk till live-sändning/inspelning

Torsdag 6 juli

08.30 - 09.15 Hur tar vi FNs hållbarhetsmål till konkret handling?
Arr: Östersjödagarna, WWF
>> Länk till live-sändning/inspelning

09.30 - 10.15 Hoten mot torsken i Östersjön
Arr: Östersjödagarna, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Naturskyddsföreningen
>> Länk till live-sändning/inspelning

11.00 - 11.45 Vad krävs för en hållbar matkonsumtion?
Arr: Östersjödagarna, Fazer, Havsmiljöinstitutet
>> Länk till live-sändning/inspelning

13.00 - 13.45 Mikroplaster och lågt hängande frukter
Arr: Östersjödagarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, LRF
>> Länk till live-sändning/inspelning

14.00 - 14.45 Vattenbrist på Gotland - nya lösningar för att säkra vattentillgången
Arr: Östersjödagarna, IVL Svenska Miljöinstitutet
>> Länk till live-sändning/inspelning

15.30 - 16.15 Miljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?
Arr: Östersjödagarna, Uppsala universitet
>> Länk till live-sändning/inspelning

16.15 - 16.45 Ett samarbete för Östersjön visar vägen – FNs hållbarhetsmål 17 i Östersjöperspektiv
Arr: Östersjödagarna, Baltic Sea Action Group
>> Länk till live-sändning/inspelning

Om du inte kan närvara vid seminarierna kan du se dem live eller i efterhand på webben.

Twitter/Instagram: #östersjön