Perspektiv – för bättre vetande

Teman

Här har vi samlat artiklar kring en rad aktuella teman, som visar hela bredden av forskning vid Uppsala universitet. Några av dessa teman har tidigare publicerats i magasinet Nya Horisonter.

Tema skolan

Skola i förändring

Vad blev resultatet när nationella prov i naturorienterade ämnen infördes i årskurs sex? Hur har sociala medier påverkat situationen i klassrummet? Och hur har skolan lyckats med att ta emot så många nyanlända elever från andra länder? Det är några exempel på aktuell forskning om skolan och lärande vid Uppsala universitet. Här bedrivs också forskning i samverkan med skolan om alltifrån klimatförändringar till källkritik.

Tema barn

Växande människor

Barn är i ständig utveckling. Från dag till dag händer nya saker. På senare tid har kunskapen ökat om de minsta barnens psykologiska utveckling – och med större kunskap kan rätt insatser sättas in till exempel för barn med olika svårigheter. Vi vet också mer om gott föräldraskap och vad det är egentligen. Och vad händer egentligen när barn möter forskare på Scifest?

Tema klimatfrågan

Hur vänder vi utvecklingen?
Vi vet idag att all den koldioxid vi människor släpper ut resulterar i global uppvärmning. Forskningen om klimatförändringar handlar om att mäta vad som verkligen händer i naturen, men lika mycket om psykologi, utbildning och hur samhället ska styras för att kunna vända utvecklingen.

Tema framtidens hälsa

Framsteg och utmaningar
Att få vara frisk och ha hälsan är något som kommer högt upp på önskelistan för de flesta. Och sannolikheten ökar i takt med de medicinska framstegen. Här kan ni läsa om hur kunskapen ökar om genetiken bakom cancersjukdomar, nya biomaterial som kan läka skador och IT-verktyg för en bättre hälsa. Men också om utmaningarna för framtidens hälsa i länderna söder om Sahara.

TEMA KULTURARV

Grogrund för nya idéer
Vad är egentligen kreativitet och hur uppstår den? Det vet nog ingen, men helt klart är att den smittar. Och att platsen, själva omgivningen, har stor betydelse. Läs om hur städernas kulturarv och kulturmiljöer kan få nytt liv och leda till nya idéer och innovationer. Men också hur universitetets egna samlingar fungerar som en resurs för forskningen. Till exempel undersöks textilier från en vikingatida båtgrav i Valsgärde med modern DNA-teknik.

TEMA MÅNGFALD

Variationer finns överallt
Mångfald är livsviktigt – både i samhället och i naturen. Här är några exempel från forskningen: Om segregation som ökar i Stockholm och andra storstäder, om fördelarna med flerspråkighet, om mötet mellan olika religioner och om rätten till vård på lika villkor. I naturen visar forskningen att genetisk variation är nödvändig för att en art ska överleva. För att arter ska kunna anpassa sig och klara förändringar måste det finnas tillräcklig mycket genetisk mångfald i populationen.

Tema rymden

Rymden kommer närmare
Rymden utmanar oss med oändliga perspektiv. Samtidigt kryper den närmare. Forskare jobbar just nu med att förbättra ett instrument i Chile så att det kan mäta signaler från planeter i andra solsystem – som finns inom den ”beboeliga zonen” i sitt solsystem. Kanske finns det liv även där. Det låter som science fiction – och faktum är att litteraturen och forskningen ofta går hand i hand. Precis som astronomi har intresserat människan i alla tider fanns den litterära genren science fiction redan på antiken.