Perspektiv – för bättre vetande

Se filmen om material som gör skillnad

Kunskap om naturens byggstenar och fenomen lägger grunden för människans förståelse av vår världs fundamentala uppbyggnad och utvecklings­pro­cesser. Forskning som sträcker ut gränserna för det vetbara ger också rika tillfällen till utveckling av teorier, modeller och ny teknologi. Vid Uppsala universitet finns bred kunskap om materiens egenskaper och strukturer som leder vidare till förmågan att med hög precision skräddarsy funktionalitet inom breda fält som t.ex. nanoteknologi och biomaterial.

Inom materialvetenskapen kan man skräddarsy egenskaper hos ett visst material för att anpassa det efter ett speciellt behov. Vetenskap om gamla material som till exempel cellulosa är viktiga för att skapa framtidens nya, hållbara material.

Ett exempel på en framstående materialforskare vid Uppsala universitet är Albert Mihranyan,  professor vid institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material. Han utvecklar nya material som ska kunna rena vatten och filtrera bort virus och andra mikroorganismer Han har fått forskningsstöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Se en presentation av hans forskning i KAW:s film.

Se filmen om Material som gör skillnad och formar framtidens samhälle

Läs mer:
Albert Mihranyan: Tar tillvara och utvecklar egenskaper hos material

Mer om nanoteknologi och funktionella material