Perspectives – growing our knowledge

Focus issues

Hear what Uppsala University researchers have to say on different hot societal issues. Here you will find facts, new viewpoints and knowledge that is both deep and broad.

Ungdomar

Forskare vill se investeringar i ungas hälsa

Sömnproblem, stillasittande och psykisk ohälsa. Larmrapporterna om våra barn och ungdomars bristande välmående duggar tätt, och hur är det egentligen ställt med Sveriges yngre generationer? Intervjuade: Christian Benedict, forskare i neurovetenskap, Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, Mathias Hallberg, professor i farmakologi, Magdalena Mattebo, forskare och barnmorska, Mia Ramklint, docent i psykiatri, Anna Sarkadi, professor i socialmedicin.

Innovationer

Produktutveckling eller forskning – hur hanterar man dubbla roller?

Hur kan man som både forskare och företagare hålla isär de olika rollerna? Svaret är att det kan man inte, menar Nina Fowler som i sin avhandling undersökt hur ett avknoppningsbolag förhåller sig sin ursprungliga forskargrupp. Intervjuade: Nina Fowler, doktorand, Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, Claes-Göran Granqvist, seniorprofessor i fasta tillståndets fysik och Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik.

Rasismforskning

De utforskar rasismen i dagens Sverige

För att förstå den växande rasismen i dagens Sverige krävs samarbete mellan forskare i olika discipliner. Det är tanken bakom nya Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Intervjuade: Vetenskapliga ledarna Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap, Irene Molina, professor i kulturgeografi och föreståndaren Anna Sara Lind, docent i offentlig rätt.

Religions- och samvetsfrihet i vården

Vägran att utföra abort – en fråga om religionsfrihet?
Har en barnmorska rätt att vägra utföra abort, med hänsyn till religions- och samvetsfriheten? Frågan är aktuell i två fall som prövats av tingsrätten och där det ena fallet överklagats till Arbetsdomstolen. Intervjuad: Kavot Zillén, forskare i rättsvetenskap.

Hjärnforskning

Livsviktig forskning om hjärnan
Sjukdomar till följd av neurologiska skador, sjukdomar eller utvecklingsstörningar kostar mycket för samhället, både i lidande och pengar. Vid Uppsala universitet pågår mycket forskning inom området. Till exempel hur sömnbrist påverkar hjärnan, hjärnskakningar inom idrotten, behandling av långvarig smärta och hur man kan förbättra minnesfunktionen i hjärnan. Intervjuade forskare: Jonathan Cedernaes, sömnforskare och läkare, Niklas Marklund, professor i neurokirurgi, Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi, och Klas Kullander, professor i neurovetenskap.

Antibiotic resistance

Uppsala University takes up the antibiotic challenge

Antibiotics save lives around the world every day. But the growing problem of bacterial resistance is a serious public health threat, which the European Antibiotic Awareness Day calls attention to each year on 18 November. If we are not able to overcome the difficulties of developing new antibiotics and making sure they are available worldwide, antibiotic resistance will continue to be one of the greatest threats to healthcare across the globe.