Perspektiv – för bättre vetande

Forskarprofiler

Här presenterar vi några av Uppsala universitets forskarprofiler och berättar om människorna bakom forskningen. Det handlar om forskning för en bättre värld, som tar upp viktiga frågor och bidrar till att lösa stora samhällsproblem.

Johannes Heuman

”Min forskning ligger nära aktuella händelser”

Johannes Heumans kontor på Hugo Valentin-centrum är spartanskt inrett. Det beror på att han tillbringar den mesta tiden vid École pratique des hautes études i Paris. Hans forskning handlar om fransk efterkrigshistoria, med särskilt fokus på fransk antirasism och relationer mellan judar och muslimer i Frankrike.

Lena Claesson-Welsh

Cancerforskare i rampljuset

Som Årets cancerforskare har Lena Claesson-Welsh lätt motvilligt fått se sig bli den svenska forskningens omslagsdam. Förmodligen är det en nyttig prövning, i laboratoriet finns resultat som kan ge henne avsevärt större exponering.

Zhen Zhang

”Det är en stor utmaning”

Med hjälp av nanoteknologi hoppas Zhen Zhang att en helt ny typ av sensorer för bland annat miljöövervakning bli verklighet. För att skapa förutsättningar för forskningen har Zhen Zhangs forskargrupp byggt upp ett processflöde för tillverkning av nanokomponenter och ett avancerat testlabb på Ångströmlaboratoriet.

Annika Skoglund

Aktivism på arbetsplatsen

Miljöaktivism existerar inte bara utanför företag utan också bland de egna anställda på till exempel energibolag. Det menar Annika Skoglund, som i sin forskning har följt anställda vid Vattenfall i Sverige och Storbritannien.

Jöns Hilborn

Han vet hur man förenar livsavgörande molekyler

Från benläkning till cancerbehandling – listan över professor Jöns Hilborns forskningsintressen är lång. Men alla förenas i en målsättning: att foga samman livsavgörande molekylära pusselbitar.

Anna Rosling

Hon avslöjar mångfalden i marken

Nittio procent av all världens svamp förblir osynliga för oss, gömda i vitt förgrenade samhällen under mark. Men nu ska ett av de gåtfulla svampsystemen utforskas av evolutionsbiologen Anna Rosling med hjälp av en ny metod.

Bengt Glimelius

Han låter nyfikenheten visa vägen

Få svenska onkologer har bidragit till att rädda så många människors liv som Bengt Glimelius, professor emeritus i onkologi, men än är han inte redo att avsluta sin vetenskapliga gärning. Nyligen mottog han Olof Rudbeckpriset i hemstaden Uppsala.
 

Monica Guica

Svarta hål fascinerar

Det har varit ett framgångsrikt år för Monica Guica, forskare i teoretisk fysik. Från att ha saknat egna forskningsanslag leder hon nu ett forskningsprogram med finansiering från flera olika håll. Målet är att upptäcka vackra och intressanta teorier bakom svarta hål och holografi.

Helene Martinsson-Wallin

Med övärldars arkeologi i fokus

Intresset för övärldars arkeologi följt Helene Martinsson-Wallin genom forskarkarriären. Med rötter i nordeuropeisk arkeologi har hon utforskat arkeologi i övärldar framför allt i Polynesien och på Gotland.

Magnus Lidén

”Det blev inte färdigt med Linné”

Som forskare i systematisk botanik har Magnus Lidén upptäckt omkring 150 nya blomväxter. De stundtals strapatsrika exkursionerna har tagit honom till bland annat Indien, Kina och Iran.

Sophie Sanchez

Hon benar ut ursprunget till våra muskelpaket

Utan avancerad muskulatur hade de första fyrbenta djuren inte kunnat ta steget upp på land. Men hur samspelet mellan muskler och ben en gång utvecklades är fortfarande en gåta, som paleontologen Sophie Sanchez arbetar på att lösa.

Karl Michaëlsson

Han rustar för strid med nya rön om mjölk

– Visst förstod jag att det skulle bli stort, men inte stort!
En studie om mjölkens effekt på vår hälsa blev professor Karl Michaëlsson biljett till lejonets håla. Halvtannat år senare är han tillbaka, oskadd och rustad med nya rön.

Don Kulick

Utsatthet ställer krav

I januari förra året fick Uppsala universitet ett rekordanslag på 80 miljoner kronor för att rekrytera Don Kulick, professor i antropologi. Han ska leda ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om nya perspektiv på utsatthet och är nu på plats för att sätta upp en ny forskningsmiljö.

Siv Andersson

Ny genteknologi avslöjar bakteriers evolution

De senaste årtiondenas tekniska utveckling har banat vägen för möjligheterna att kartlägga arvsmassan hos alla levande varelser. Nya DNA-sekvenseringstekniker leder Siv Andersson, professor i molekylär evolution, till revolutionerande upptäckter om bakteriers ursprung och utveckling.

TOVE FALL

Astmarön skapar rubriker

Oscarsbelönad, i vetenskapsvärldens fokus och med nya fräscha miljoner på forskarkontot. Hösten 2015 var händelserik för Tove Fall, docent i epidemiologi.
– Vi anade att studien skulle väcka medias intresse, säger hon.

Ashok Swain

Forskar om vatten, fred och konflikter

Vatten, klimatförändringar, migration, integration. Det är alla delar av Ashok Swains forskning som professor i freds- och konfliktforskning. Han växte upp på landsbygden i Indien och kom till Uppsala efter disputationen 1991.

Carolina Wählby

Hon fogar samman livsavgörande pixlar

Med hjälp av nya bildbehandlingsmetoder analyserar forskare stora provmängder snabbare och effektivare än någonsin. Ett av de mest avancerade verktygen för bildanalys bygger på forskning av Carolina Wählby, professor i kvantitativ mikroskopi.

Mia Phillipson

”Svensk forskning behöver självförtroende”

– Jag säger ofta till mina barn att de måste hitta ett arbete de älskar, säger Mia Phillipson, professor i fysiologi. Och hon lever som hon lär, dagarna i laboratoriet ser hon inte ens som ett jobb – ändå tycks livet som forskare vara långt från friktionsfritt.

Leena Huss

Hon vill sprida kunskap om flerspråkighet

Leena Huss forskning kretsar kring minoritetsspråk- och kulturer. I våras mottog hon Uppsala universitets lika villkorspris, bland annat för sitt mångåriga arbete och engagemang för att öka förståelsen för minoritetskulturer vid universitetet.

Mats Larhed

Hälsa, kemi och tidig livsmedelsutveckling

Den röda tråden i Mats Larheds vardag är att hålla människor friska. Den återkommer både i hans arbete med att utveckla nya läkemedelskandidater och i hans samordning av EU:s hälsoprojekt EIT Health i Uppsala.

Louise von Essen

Hon skapar mötesplatser för människor och maskiner

2010 förändrades Louise von Essens forskarliv över en dag då regeringen meddelade att hon skulle leda U-CARE, mångmiljonsatsningen på psykologisk vård via Internet – men alltjämt håller hon det mänskliga mötet som vägen till framgång.

Charlotte Platzer Björkman

Varje byggsten är viktig i solcellerna

Om solenergi ska bli tillgänglig för fler behövs smarta materialval. Charlotte Platzer Björkman forskar om solceller i material som är billigare och mer vanligt förekommande än de som används i dagens solceller.

Henrik Williams

Runforskare med internationell publik

Henrik Williams är en av världens ledande runologer. Han är troligen mer känd utanför Sverige än inom landet. Han drar ofta en stor publik på sina föredrag utomlands, där intresset för runor och vikingar är enormt stort. I Sverige är publiken mindre, inte minst i hemstaden Uppsala.

Mats Leijon

Energi till alla är Mats Leijons vision

Nya, förnybara energikällor i vågor, vind och strömmande vatten. Det är Mats Leijons specialitet. Principen är enkel: I ställer för att jaga den högsta effekten, gäller det att få många energitimmar till låg kostnad. "Först då blir förnybar energi allas möjlighet."

Torsten Gordh

Ny teknik ger oss bilden av smärta

Torsten Gordh är Sveriges första professor i klinisk smärtforskning. I mitten av februari presenterade han de senaste rönen inom smärtforskningen vid den internationella vetenskapskonferensen AAAS i San Jose, USA.

Kristina Edström

Excellent ledare för ett batteri av kompetenser

Hennes projekt kammar år efter år hem forskningsanslag i mångmiljonklassen och hon har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan. Men idag lägger Kristina Edström mest fokus på att vägleda unga och lovande forskare på Ångströmlaboratoriet.
- Allt handlar ju om att bygga något långsiktigt, både på djupet och bredden.

Olga Botner

Fascineras av de stora frågorna

Olga Botner, professor i fysik, är en av de Uppsalaforskare som är med och utser Nobelpristagare – en chans att lära sig mer om andras forskningsfält och gå på djupet i sitt eget. Den egna forskningen handlar om partiklar från rymden som har hittats djupt nere i Sydpolens is.

Mohammad Fazlhashemi

Han vill bredda bilden av islam

Det finns inte bara en islam, utan många. Professor Mohammad Fazlhashemi vill bredda bilden av en av de största religionerna i Sverige. Intresset är stort för de nya utbildningarna i islamsk teologi och filosofi.

Maria Strømme

Med koll på tillvarons miljondels millimetrar

I år är det tio år sedan Maria Strømme utsågs till Uppsala universitets första professor i nanoteknologi. Efter ett decennium av uppmärksamhet och framgångar som 30 patent, drygt 200 internationella vetenskapsartiklar och en rad styrelseuppdrag i nationella och internationella forskningsråd är frågan vilka karriärdrömmar som återstår.

Lars Wallentin

Lever för frågeställningarna

Lars Wallentin har med åren nått en närmast unik position i forskarvärlden, eller som Google formulerar det, ”international superstar cardiologist”. Själv tar den numera 71-årige seniorprofessorn uppståndelsen med ro.

Coco Norén

Hon går på djupet med textanalys i EU-parlamentet

Coco Norén, professor i franska, är sedan i somras nybliven dekan för Språkvetenskapliga fakulteten. Hon är också aktuell med ett forskningsprojekt om den europaparlamentariska debatten och har precis avslutat arbetet med att föreslå nya mål och strategier för universitetsledningen.

Leif Andersson

Miljöintresse blev ingången till forskning om husdjurs genetik

Tidigare väckte Leif Anderssons ämne, funktionell genomik med fokus på husdjur, inte särskilt stort intresse från vare sig finansiärer eller kollegor. Nu är området glödhett och det har verkligen inte rått någon brist på pengar och uppmärksamhet på sistone. De senaste åren har framgångarna kommit slag i slag.

Wanjiku Atterhög

Hennes metod hjälper gatubarn

När Wanjiku Atterhög i slutet av 1980-talet arbetade med sin masterutbildning i sociologi i Kenya upplevde hon hur svårt det kunde vara att försöka hjälpa gatupojkar hon kommit i kontakt med. Hon kom fram till att de inte ville bort från gatan som var den värld de kände till. I dag, drygt 20 år senare, vet hon bättre.

Mats G Hansson

Etiska konsekvenser i fokus

Den tekniska utvecklingen inom medicinsk forskning går allt snabbare, och ibland uppstår oförutsedda etiska konsekvenser. Som professor i biomedicinsk etik är det Mats G Hanssons jobb att hitta etiskt försvarbara förhållningssätt till nya situationer.

Mattias Jakobsson

Människans släktträd i fokus

Han kunde ha blivit professionell bergsklättrare men valde istället att ägna sig åt forskning om vilka genetiska förändringar som varit avgörande för människans utveckling. Mattias Jakobsson är nybliven professor i genetik.