Nyheter och press

Rättelse angående felaktigheter i TT-artikel om oredlighetsärende

I TT-artikeln ”Fiskforskning friades först från fusk” som publicerats av många medier påstås att Uppsala universitet har fattat beslut om att fria forskarna bakom artikeln om fiskars konsumtion av mikroplaster som anmälts för oredlighet. Detta är felaktigt. Uppsala universitet har ännu inte fattat beslut i ärendet. Det betyder att universitetet varken friat eller fällt forskarna för forskningsfusk.

Universitetet har låtit en extern expertgrupp genomföra en förberedande undersökning som blev klar i augusti 2016. Universitetet har också inväntat ett yttrande som man begärt från Centrala etikprövningsnämnden (CEPN). Detta inkom i slutet av april 2017. Både rapporten från den förberedande undersökningen och yttrandet från CEPN är underlag i universitetets fortsatta hantering och kommande beslut i oredlighetsärendet.

TT-artikeln ”Fiskforskning friades först från fusk” publicerades först online 170504. Universitetet har kontaktat TT och påpekat felaktigheterna.

Läs universitetets riktlinjer för hanteringen av oredlighetsärenden som inkommit tidigare än 170201: Riktlinjer avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig oredlighet UFV 2010/664