Samverkan

Samverkan är alla samarbeten inom forskning och utbildning mellan universitetet och aktörer i det omgivande samhället. Dessutom räknar vi in erfarenhetsutbyten, kunskapsspridning och policyarbete. Vårt arbete med samverkan utgår ifrån våra Mål och strategier för samverkan.

Kompetensutveckla din personal

Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling bygger på aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap. Vi erbjuder ett brett utbud av öppna kurser/program för individer och anpassade program för myndigheter, organisationer och företag.

Fortbildning för organisationer och företag

Fortbildning för lärare

Samarbeta med oss

Kontakt

Vill du samverka med Uppsala universitet och våra forskare? UU Innovation hjälper dig hitta rätt väg in.

Inom forskningen finns det två möjliga samarbetsformer: uppdragsforskning och samverkansforskning.

Uppdragsforskning är när universitetet genomför forskning på uppdrag av någon annan och uppdragsgivaren täcker alla universitetes kostnader för forskningen. Samverkansforskning är forskning som bedrivs med en eller flera andra parter som bidrar med resurser i form av ekonomiska medel, material och kunskap.

Läs mer om forskningssamverkan vid Uppsala universitet

Samverkan optimerar antibiotikaanvändning

Behovet av att säkra tillgängligheten till befintliga antibiotika i Sverige och att dessutom utveckla dessa vidare var startskottet för samverkansplattformen Platinea. Idag är flera universitet, sjukvården, myndigheter och läkemedelsföretag redo att driva arbetet framåt.

Läs mer om Platinea

Hållbara ytor med många vinster

Ytan är viktig. Inte minst inom skärande bearbetning. Professor Mats Boman på Ångströmlaboratoriet leder ett stort forskningsprojekt som fokuserar på framtidens superegenskaper för ytskikt på skär. I samarbete med KTH, Chalmers och Sandvik genom bolagen Sandvik Coromant och Seco Tools utvecklar han ny kunskap.

Läs mer om projektet

Stor hjälp för litet företag

Har du mockat hästskit med en vanlig grep någon gång? Då vet du hur det är. Hästägarna Patrick och Lydia Springer tänkte att det måste finnas ett bättre sätt. Och det gjorde det. Resultatet heter SverigeGrepen som nu exporteras ut i världen.
– Den hjälp vi fått från universitetet har varit ovärderlig, säger Patrick Springer.

Läs mer om SverigeGrepen

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Operation.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset bedriver tillsammans världsledande medicinsk forskning och utbildning av läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Läs mer om vårt mer än 300 år långa samarbete.