Språk - ett verktyg för livet

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Tyska, Franska, Spanska, Ryska, Kinesiska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 16 november 2018 – 17 november 2018, kl 09.00 – 17.00

Seminarium i Uppsala, 16-17 november 2018. Seminariet vänder sig till lärare i moderna språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen samt till språklärarstudenter.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering anordnar ett seminarium på temat elevaktiv och handlingsorienterad språkundervisning. Syftet är att ge deltagarna kunskap om den kommunikativa och handlingsorienterade språkundervisningen, med utgångspunkt i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och Europeisk språkportfolio (ESP). Seminariet behandlar olika perspektiv på tematiskt arbete i språkklassrummet och ger konkreta exempel på temaarbete som undervisningsmetod.

Tid 16–17 november 2018
Plats Uppsala
Anmälan senast 1 november 2017
Ekonomiska villkor seminarieavgiften är 2 000 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, kurslitteratur, kaffe och lunch båda dagarna.
Seminariet ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

Mer information och anmälan här