Interactive storytelling & other crative methods

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet

Ämneskategori: Engelska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 23 mars 2018, kl 09.00 – 16.30

Utveckling av engelskundervisningen för yngre åldrar. Seminariedag i Uppsala, 23 mars 2018. Seminariet vänder sig till lärare i engelska i grundskolans år 1-6.

Seminariedagen handlar om att utveckla engelskundervisningen i grundskolans år 1-6 och syftar till att stimulera engelsklärare att ta vara på möjligheter till språkutveckling som berättelser och andra kreativa arbetssätt kan ge. Intressanta idéer och exempel kommer att demonstreras. Ett inspirerande pass om genrepedagogik ingår också. Dagen utgör dessutom ett värdefullt tillfälle till nätverkande med andra lärare i engelska år 1-6 kring språkutveckling, kollegialt lärande och andra angelägna frågor.

Tid 23 mars 2018
Plats Uppsala
Anmälan senast 12 februari 2018
Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1000 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation, samt lunch och kaffe.

För mer infromation och anmälan klicka här