Teaching English to Young Learners: current thinking and research

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet

Ämneskategori: Engelska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 15 november 2018 – 16 november 2018, kl 09.00 – 17.00

Seminariedagar i Uppsala, 15-16 november 2018. Seminariet vänder sig till lärare i engelska i grundskolans år 1-6.

Hur lär sig barn språk? Vad säger den senaste forskningen om språkutveckling, kommunikation, minne, olika undervisningsmetoders möjlighet att stimulera lärande? Kan vi som lärare själva forska i ämnet? Kanske tillsammans med våra elever? Seminariedagarna handlar om engelskundervisning i yngre åldrar (grundskolans år 1-6) och syftar till att stimulera engelsklärare att ta del av forskningsresultat och att själva engagera sig i klassrumsforskning. De utgör dessutom ett värdefullt tillfälle till nätverkande med andra lärare i engelska år 1-6 kring språkutveckling, kollegialt lärande och andra angelägna frågor.

Tid 15-16 november 2018
Plats Uppsala
Anmälan senast 10 september 2018
Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 2 000 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation, samt luncher, kaffe och förfriskningar.

För mer information och anmälan klicka här