Certificate in Advanced English - att arbeta mot avancerade färdighetsnivåer

Målgrupp: Gymnasiet

Ämneskategori: Engelska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 11 juni 2018 – 15 juni 2018, kl 09.00 – 14.00

Kurs i Cambridge, Storbritannien, 11-15 juni 2018. Kursen vänder sig till lärare i engelska på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Cambridgecertifikaten är erkända värdemätare när det gäller språkkunskaper i engelska. För svenska elever som avlägger Certificate in Advanced English (CAE) utgör denna examen ett viktigt komplement till de svenska betygen. Kursen syftar till att göra deltagarna väl förtrogna med alla delar av CAE för att kunna erbjuda undervisning som leder till denna examination. Kursens mål är att ge deltagarna insikter i provens konstruktion, strategier för undervisningen, kunskap om bedömning av olika nivåer och förslag på olika klassrumsaktiviteter. Kursen anordnas i samarbete med Bell International i Cambridge.

Tid 11–15 juni 2018
Plats Cambridge, Storbritannien
Anmälan senast 16 april 2018
Ekonomiska villkor Kursaavgiften är 11 000 kronor. I avgiften ingår undervisning, kurslitteratur samt mat och logi, inkvartering i familj (sex nätter). Resa till och från Cambridge ingår ej.
Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

För mer information och anmälan klicka här.