Irland idag - samhälle, kultur och ny litteratur 7,5 hp

Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Engelska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 3 september 2018 – 20 januari 2019, kl 09.00 – 17.00

Poänggivande kurs, höstterminen 2018, kursstart vecka 36. Kursen vänder sig till lärare i engelska i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Kursen pågår under en termin och består av två obligatoriska träffar i Uppsala. Mellan dessa träffar är handledning och kommunikation nätbaserade.

Kursen Irland idag behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, bilder, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Dagens irländska litteratur bygger på en rik berät­tartradition, som vuxit sig stark under århundraden. I kursen presenteras en rad aktuella författarskap och vi studerar hur den irländska samhällsutvecklingen speglas genom ett antal skönlitterära verk. Deltagarna ges möjlighet att utveckla och presentera egna aktiviteter för att inte­grera irländsk kultur, litteratur och irländska samhällsfrågor i engelskundervisningen. 

Som komplement till kursen erbjuds en litterär resa till Irland, med möten med ett par av de lästa författarna. Resan är frivillig och bekostas av deltagarna.

Kursstart september 2018 (v 36)
Ansökan sker på www.antagning.se senast 16 april 2018.
Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

För mer information klicka här.