Fransklärardagar; Impressions/Expressions

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Franska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 25 augusti 2018 – 12 december 2018, kl 12.00 – 13.00

Fransklärardagar i Uppsala, hösten 2018. Datum meddelas senare. Seminariet vänder sig till lärare i franska i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Två årligt återkommande kompetensutvecklingsdagar med ett språkdidaktiskt perspektiv anordnas sedan mer än 20 år tillbaka i Uppsala - ett bad i franska med ett antal föreläsningar och workshops om kulturuttryck i till exempel film, musik, konst, politik, historia ... från den franskspråkiga världen.