Att undervisa i kinesiska - teori och praktik 7,5 hp

Målgrupp: Gymnasiet

Ämneskategori: Kinesiska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 3 september 2018 – 20 januari 2019, kl 09.00 – 17.00

Poänggivande kurs på distans, höstterminen 2018. Kursstart vecka 36. Kursen vänder sig till lärare i kinesiska som modernt språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Kinesiska är ett litet men växande skolspråk i Sverige. Att undervisa i ämnet kräver inte bara färdighet i språket, utan också kunskap om hur språket fungerar och vilka svårigheter elever i svensk skola kan möta när de lär sig kinesiska. Dessa kunskaper måste lärarna också kunna relatera till och tillämpa i undervisningen.

Syftet med kursen är att deltagarna utvecklar förmågan att koppla samman teori, forskning och beprövad erfarenhet om undervisning i kinesiska som modernt språk och att tillämpa detta i undervisningen.

Kursstart augusti 2018, v 35
Ansökan sker på www.antagning.se senast 16 april 2018.
Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

För mer information klicka här.