Att undervisa modersmål - i klassrummet och på distans 7,5 hp

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Gymnasiet, Högstadiet

Ämneskategori: Engelska, Tyska, Franska, Ryska, Kinesiska, Spanska, Övriga språk

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Nyanlända och integration, Modersmål, Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 3 september 2018 – 20 januari 2019, kl 09.00 – 17.00

Poänggivande kurs, höstterminen 2018. Kursstart vecka 36. Kursen vänder sig till verksamma lärare i modersmål.

I läroplanen Lgr 11 framhålls modersmålets betydelse för lärande. Det finns ett tydligt samband mellan utveckling av elevens modersmål och elevens prestation i andra skolämnen. Modersmålsundervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla språk, identitet och förståelse för omvärlden. Kursen Att undervisa modersmål – i klassrummet och på distans ger deltagarna insikter i den kulturella och språkliga dimensionen av modersmålet, för att de sedan ska kunna förmedla olika perspektiv till sina elever. Deltagarna får fördjupa sig i relevant språkdidaktisk forskning samt planera, genomföra och utvärdera olika undervisningsprojekt.

Kursstart augusti 2018 (v 36)
Ansökan sker på www.antagning.se senast 16 april 2018. Begränsat platsantal.
Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

Mer information om kursen.