Språk bygger broar - studiehandledning på modersmål

Målgrupp: Mellanstadiet, Lågstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Matematik, Fysik, Naturvetenskap, Biologi, Teknik, Kemi, IT/data, Svenska, Engelska, Tyska, Franska, Ryska, Kinesiska, Övriga språk, Historia, Samhällsvetenskap, Religion, Bild, Konst, Spanska, Musik

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Modersmål, Nyanlända och integration, Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 19 oktober 2018, kl 09.00 – 17.00

Seminarium i Uppsala, 19 oktober 2018. Seminariet vänder sig till studiehandledare och modersmålslärare, ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk samt till rektorer.

Seminariet Språk bygger broar – studiehandledning på modersmål syftar till att ge deltagarna en fördjupad förståelse för studiehandledarens uppdrag och arbete. Målsättningen är att deltagarna ska utveckla kunskap om studiehandledningsmetodik, studiehandledningens process; före – under – efter samt om hur studiehandledning kan erbjudas i en virtuell lärmiljö. Deltagarna får möjlighet att bekanta sig med olika modeller för praktisk handledning. Dessutom ges utrymme för att föra en dialog om olika former och metoder för samarbetet mellan studiehandledare, ämneslärare och lärare i svenska som andra språk.