Grammatikens roll i spanskundervisningen - teori och praktik 7,5 hp

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Spanska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 3 september 2018 – 20 januari 2019, kl 09.00 – 17.00

Nätbaserad poänggivande kurs, höstterminen 2018. Kursstart vecka 36. Kursen vänder sig till lärare i spanska som modernt språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen samt till spansklärarstudenter.

Vilken är grammatikens roll i spanskundervisningen? Vad är skillnaden mellan att lära sig något om språket och att tillägna sig språkliga strukturer? Vilka grammatiska moment bör ingå i undervisningen för exempelvis åk 9 eller spanska steg 3? Hur förhåller läraren sig till elevernas språkfel? Hur kan grammatiken stimulera elevernas språkliga medvetenhet och deras kommunikation på spanska? Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena syntax och grammatik i spanskundervisningen. De skall även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilken inbegriper olika sätt att arbeta med grammatik i klassrummet.

Vid kursstart träffas deltagarna en dag i Uppsala för introduktion. Kursen innehåller sju nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarietillfällena är handledning och kommunikation nätbaserade.

Kursstart augusti 2018 (v 36)
Ansökan sker på www.antagning.se senast 16 april 2018. Begränsat platsantal.
Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

För mer information om kursen klicka här.