Miteinander reden auf Deutsch - ein Seminar mit dem Gespräch im Fokus

Målgrupp: Gymnasiet, Högstadiet

Ämneskategori: Tyska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 25 maj 2018, kl 13.00 – 17.00

Seminarium i Uppsala, 25 maj 2018. Seminariet vänder sig till lärare i tyska som modernt språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen samt till lärarstuderande.

Hur kan vi övervinna kommunikationshinder? Vilka kunskaper och färdigheter behövs för att kunna kommunicera framgångsrikt på tyska? Vilka aktiviteter uppmuntrar och motiverar elever till att samtala? Vad ska vi samtala kring? Vilka redskap behövs för att samtalet ska bli autentiskt?

Att samtala på målspråket är den färdighet som många elever upplever som den viktigaste i språkinlärningen. I Gemensam europeisk referensram för språk och aktuella styrdokument för moderna språk betonas den kommunikativa kompetensens betydelse för språkutvecklingen.Seminariet syftar till att deltagarna ska få ökad kompetens kring hur olika samtalsaktiviteter kan bidra till en stimulerande och interaktiv språkundervisning.

Tid 25 maj 2018, kl 13.00 – 17.00
Plats Uppsala
Anmälan senast 15 maj 2018
Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 500 kronor. Moms tillkommer.

För mer information och anmälan klicka här.