56 Jahre Geschichte Berlins - 28 Jahre vor und nach dem Fall der Mauer

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Tyska, Samhällsvetenskap

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Datum och tid: 11 juni 2018 – 15 juni 2018, kl 09.00 – 15.00

Kurs i Berlin, Tyskland, 11-15 juni 2018. Kursen vänder sig till lärare i tyska som modernt språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen samt till lärare i samhällsvetenskapliga ämnen med goda språkkunskaper i tyska.

Med murens fall inleddes »die Wende«. Drygt 28 år senare, är Berlin en världsmetropol, en dynamisk stad med många olika ansikten. Berlin är Tysklands politiska och kulturella centrum och staden förenar på ett levande sätt det förflutna och det moderna. Den enorma förändringsprocess som sattes igång med murens fall 1989 och Tysklands återförening 1990 förändrade människors levnadsvillkor i grunden, speciellt i östra Tyskland.

Kursen 56 Jahre Geschichte Berlins – 28 Jahre vor und nach dem Fall der Mauer vänder sig till lärare i som modernt språk i grundskolan och den gymnasiala utbildningen, samt lärare i samhällsvetenskapliga ämnen med goda språkkunskaper i tyska. Syftet är att deltagarna ska förnya sina kunskaper om Berlins historia. De ska även få en aktuell inblick i stadens utveckling samt genom didaktiska språkaktiviteter få nya idéer och insikter om hur omvärldskunskap kan undervisas på ett mer autentiskt, kommunikativt och varierande sätt. Speciellt uppmärksammas de ungas situation i Berlin. Kursspråket är tyska.

Tid 11–15 juni 2018
Plats Berlin, Tyskland
Anmälan senast 28 februari 2018
Ekonomiska villkor Kursavgiften är 9 000 kronor. I kursavgiften ingår program, kurslitteratur samt inkvartering på hotell (fyra nätter) med halvpension. Resa till och från Berlin ingår ej.

För mer information och anmälan klicka här.