Berliner Mauer - ein Rückblick und ein Blick nach vorn

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Tyska, Samhällsvetenskap

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Datum och tid: 2 oktober 2018, kl 15.00 – 17.00

Seminarium i Uppsala, 2 oktober 2018. Seminariet vänder sig till lärare i tyska som modernt språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, till tysklärarstudenter samt till lärare i samhällsvetenskapliga ämnen med goda språkkunskaper i tyska.

Den 9 november 2018 är det 29 år sedan Berlinmuren föll. I och med denna händelse förändrades, inte bara Tysklands, utan hela Europas politiska, sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden. I den svenska tyskundervisningen är det viktigt att ta upp och behandla denna händelse. Flera undersökningar, som gjorts i Tyskland under de senaste åren, visar att ungdomar ofta har otillräckliga kunskaper om ”die Wende”. Det finns anledning att tro att detta även gäller svenska ungdomar. Vilka kunskaper behöver eleverna ha och hur kan dessa frågor behandlas på ett intresseväckande sätt i klassrummet?

Seminariet syftar till att ge deltagarna kunskaper om Berlins historia samt förslag på olika klassrumsaktiviteter som möjliggör en inspirerande och aktuell undervisning.

Tid 2 oktober 2018, kl 15-17
Plats Uppsala
Anmälan 25 september 2017
Ekonomiska villkor Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan krävs.

För mer information och anmälan klicka här.