Asine – tur och retur

Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet

Ämneskategori: Historia, Konst, Bild, Biologi

Arrangör: Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

Eleverna ställs inför ett arkeologiskt uppdrag. Vi använder oss av fynd från universitets samlingar med ursprung från utgrävningarna av den antika grekiska staden Asine. Eleverna får tolka och värdera historiska kvarlevor och därmed öka förståelsen för vad dessa källor kan berätta.

Asine- tur och retur 

I denna museilektion ställs eleverna inför ett spännande arkeologiskt uppdrag. Vi använder oss av arkeologiska fynd från Uppsala universitets samlingar med ursprung från utgrävningarna av den antika grekiska staden Asine. Eleverna får tolka och värdera historiska kvarlevor och därmed öka förståelsen för vad dessa källor kan berätta.

Tid: Cirka 1 timme och 15 minuter
Maxantal: 30
Pris: 400 kr

Mer information finns på museets hemsida