Mäta fritt är stort, men mäta rätt är större

Målgrupp: Mellanstadiet

Ämneskategori: Matematik, Naturvetenskap, Teknik, Fysik, Historia

Arrangör: Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

Viktiga vetenskapliga upptäckter demonstreras såsom att vitt ljus egentligen innehåller alla regnbågens färger och att magnetism och elektricitet faktiskt hänger ihop. Eleverna får genomföra samarbetsövningar kopplat till mätning samtidigt som de lär sig mer om mätningens fantastiska historia.

Mer information på museets webbplats