Ditt engagemang gör nytta!

Uppsala universitet är ett av världens högst rankade lärosäten och vi arbetar ständigt för att utveckla forskning och utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet erbjuder en unik kulturmiljö med utbildning och forskning i världsklass.

Ditt engagemang och stöd behövs för att Uppsala universitet ska nå sina högt satta mål för framtiden. Det finns många möjligheter för dig som vill stödja Uppsala universitet – allt från att bevara vår kulturskatt till att utveckla utbildningsmiljön och att bidra till livsviktig forskning. Många angelägna projekt och viktig forskning har kunnat initieras tack vare välvilliga donatorer.

Eva Åkesson
Rektor vid Uppsala universitet