Samverkan

Strategiska innovationsprogram

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) utser strategiska forskningsområden. Uppsala universitet är med i följande så kallade ”Knowledge and Innovation Communities” (KIC:ar):

KIC InnoEnergy

EIT Raw Materials

EIT Health

Ett annat strategiskt innovationsprogram där Uppsala universitet är med och även samordnar är:

IoT Sverige (IoT = Internet of Things)