Stöd Uppsala universitet

Villkor för Uppsala universitets alumnnätverk

För vem?

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk (databas med webbgränssnitt) för tidigare studenter, anställda och tidigare anställda. Nätverket är också öppet för hedersdoktorer, gästforskare och andra nära vänner till universitetet. Nätverket finns till för att underlätta och utveckla kontakten mellan alumner, medarbetare och studenter vid Uppsala universitet.

Vi behöver veta mer om dig

Vi vill gärna veta mer om dig, ditt arbete, om din tid vid Uppsala universitet samt om hur du vill fortsätta att hålla kontakt med oss. Genom att fylla i uppgifterna i din personprofil har vi möjlighet att kontakta dig, och du har möjlighet att kontakta andra alumner. Uppgifterna lagras i universitetets alumnsystem, vår accesskyddade databas. Uppgifterna är bara tillgängliga för Uppsala universitet, alumnföreningarnas administratörer och för andra alumner som registrerat sig i nätverket.

Personuppgiftslagen

I enlighet med personuppgiftslagen vill vi informera dig om den behandling av dina personuppgifter som utförs av Uppsala universitet. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. Genom att lämna dina uppgifter i Uppsala universitets alumnnätverk godkänner du att Uppsala universitet får behandla dina personuppgifter.

Dina uppgifter

Alla utexaminerade överförs automatiskt till Uppsala universitets alumnsystem, med uppgifter om namn, hemadress, utbildning, examen och examensår. Uppgifterna om dig är från din studietid vid Uppsala universitet och dessa har hämtats från LADOK, universitetets studentdatabas. Din folkbokföringsadress uppdateras med uppgifter från SPAR-registret varje månad.

Vem kan se dina uppgifter?

Uppgifter om namn, utbildning, examen och studietid kan ses av alla alumner. Du kan dock själv bestämma vilka uppgifter du vill att andra alumner ska kunna se. Som en statlig myndighet omfattas Uppsala universitet av offentlighetsprincipen och är i vissa fall skyldiga att lämna ut information. Du har när som helst rätt att ta del av den information som finns om dig.

Om personnummer

Eftersom vi har så många alumner behöver vi ditt personnummer för en säker identifiering när vi kontrollerar att du är före detta student vid Uppsala universitet, samt vid automatisk adressuppdatering via SPAR. Ditt personnummer kommer inte att synas för andra alumner.

Förbehåll

För att Uppsala universitets alumnnätverk ska vara en trevlig tjänst, måste alla användare följa sedvanlig god etik på nätet. Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar webbplatsen. Det är inte tillåtet att använda alumnnätverket i rekryteringssyfte eller sprida reklam. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in.

Användning av uppgifter

Medarbetare inom universitetet som jobbar med att utveckla kontakten med alumner har rätt att göra noteringar utifrån de kontakter som Uppsala universitet har med dig. Uppsala universitet förbehåller sig också rätten att göra sammanställningar av den information du lämnar för statistiska ändamål. Denna information kommer att behandlas i avidentifierat skick och kan därför inte härledas till en viss person.

Frågor

Uppsala universitet är personuppgiftsansvarig. Magnus Hallberg vid juridiska avdelningen är personuppgiftsombud vid universitetet.

Om du har frågor kring alumnnätverket är du välkommen att kontakta oss på telefon 018-471 30 33 eller sända frågor via e-post till info@alumni.uu.se
Det går även bra att skriva, adressen är:
Uppsala universitet
Develpoment Office
Box 256
751 05 Uppsala

Övriga uppgifter

Uppsala universitets organisationsnummer är: 202100-2932
Telefon till växeln är 018 – 471 00 00