Stöd Uppsala universitet

Uppgifter i alumnnätverket

Vilka uppgifter om mig syns i systemet?

Som registrerad medlem i alumnnätverket bestämmer du själv vem som får se dina personuppgifter. Det finns två nivåer av öppenhet:

  • Alla nätverksmedlemmar och Uppsala universitet kan se dina uppgifter
  • Endast Uppsala universitet kan se dina uppgifter

Vissa personuppgifter – namn och utbildning – kan dock alltid ses av samtliga nätverksmedlemmar.

För att ändra öppenhetsnivån, logga in i nätverket och redigera din profil.