Alumnföreläsningar vid Uppsala universitet

Varmt välkomna till Uppsala universitets alumnföreläsningar!  

Uppsala universitet bjuder in till en serie öppna föreläsningar tillsammans med alumnföreningarna. Föreläsarna är alumner, det vill säga tidigare studenter, hedersdoktorer eller andra personer som står universitetet nära. I samband med föreläsningarna ges också goda möjligheter till mingel och nätverkande. Studenter, anställda, alumner och andra intresserade - alla är välkomna till alumnföreläsningarna!

Alumnföreläsare