Anna Skarhed

Först ut i Uppsala universitets föreläsningsserie "Alumnföreläsningar" var Anna Skarhed som tog sin jur.kand. vid Uppsala universitet 1977.  

Med drygt 30 år inom svenskt rättsväsende har Anna Skarhed en gedigen erfarenhet. Hon har bland annat arbetat som hovrättsassessor, rådman och chef för Domstolsverket. Dessutom har Anna Skarhed arbetat på justitiedepartementet och som justitieråd i Högsta domstolen.

Slöseri med kompetens

Idag är kvinnorna i majoritet på juristutbildningarna, men knappt var fjärde domstolschef och inte ens var femte delägare i en advokatbyrå är kvinna, vilket är slöseri med kompetens enligt Anna Skarhed. Därför var hon med om att starta juristnätverket Hilda i januari 2006. Målet är att stödja kvinnliga jurister i deras professionella utveckling och därmed öka andelen kvinnliga chefer och delägare.

På plats i Birger Jarls torn

Anna Skarhed blev 2009 vår första kvinnliga justitiekansler, ett jobb med Stockholms kanske vackraste utsikt över Riddarfjärden från tornet på Riddarholmen. Men tid att titta på utsikten har hon egentligen inte, tillsammans med en arbetsstyrka på cirka 25 personer är hon regeringens och statens främsta juridiska företrädare med tillsyn över myndigheter och domstolar. Även enskilda medborgare kan vända sig hit för att få hjälp om de anser sig ha blivit orättvist behandlade av myndigheter och domstolar. 

Ett intressant uppdrag

– JK har en komplicerad roll och måste ibland väga den enskilde medborgarens intresse mot det allmännas. Då är det särskilt viktigt att iaktta kravet på saklighet och opartiskhet. Att vara JK är något av det svåraste men också mest intressanta uppdrag man kan ha, säger Anna Skarhed.