Stefan Swartling Peterson

Stefan Swartling Peterson är professor i global hälsa vid Uppsala universitet. I alumnföreläsningen "Global Hälsa och Utveckling – mitt strå till stacken" berättar han om sitt yrkesliv i och utanför Sverige.

Stefan Swartling PetersonStefan Swartling Petersons forskning handlar om hur människor i låginkomstländer söker vård och vilken vård som finns att tillgå. Forskningen syftar till att överbrygga gapet mellan den kunskap som finns och den vård ett sjukt barn faktiskt får.

Han tog läkarexamen vid Uppsala universitet 1990 och blev året därefter Master of public health vid Harvard, USA. 1993 var han med och startade den svenska grenen av Läkare utan gränser.

Vid mitten av 90-talet bedrev Stefan Swartling Peterson fältstudier i Tanzania samt arbetade inom socialmedicin i Sverige. Därefter har han bland annat arbetat för WHO i Kampala, Uganda.

Han disputerade i Uppsala år 2000 med avhandlingen "Controlling Iodine Deficiency Disorders - Studies for Program Management in Sub-Saharan Africa." 2009 utnämndes han till professor vid Karolinska institutet och 2012 till professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Förra året fick han utmärkelsen Årets alumn 2012 vid Uppsala universitet för sina värdefulla insatser.

Läs artikel om hans forskning: Känd kunskap kan rädda två av tre barn.

Se föreläsningen online