Stöd Uppsala universitet

Konstnären Jörgen Hammar donerar teckningar till Uppsala universitetsbibliotek

2014-05-27

Åsa Henningsson, enhetschef kart- och bildenheten, Jörgen Hammar och Per Cullhed, avdelningschef för kulturarvet

Jörgen Hammar, skulptör, tecknare och grafiker har donerat närmare 30 volymer med teckningar och laveringar till universitetsbiblioteket.

Jörgen Hammar har under många år tecknat och målat utifrån Bibelns berättelser. Han tecknar i album, men hela bokvolymen omfattas av skapandet.  Volymerna är ”artists’ books” (”konst i bokform” eller ”konstnärsböcker”). De konstnärsböcker som donerats till biblioteket innehåller tolkningar av Ordspråksboken. Jörgen Hammar har på samma sätt även arbetet med dikterna i det finska nationaleposet Kalevala.

Jörgen Hammar är född 1935 och har varit verksam som konstnär sedan slutet av 1950-talet. Han är representerad i ett flertal museer och institutioner i Sverige och utlandet. Offentliga utsmyckningar av Hammar finns på ett antal platser i Sverige

– Uppsala universitetsbibliotek har fantastiska samlingar konst på papper, och Jörgen Hammars donation blir ännu en viktig del som kompletterar de äldre samlingarna, säger överbibliotekarie Lars Burman.  Jag är personligen mycket förtjust i hans storslagna, episka stil, där text samverkar med bild. Jag och universitetsbiblioteket känner stor tacksamhet.

Se Jörgen Hammars teckningar på universitetsbibliotekets webbplats.

För mer information, kontakta Per Cullhed avdelningschef för kulturarvet, per.cullhed@ub.uu.se tel. 018-471 62 14 eller Åsa Henningsson enhetschef kart- och bildenheten, asa.henningsson@ub.uu.se tel. 018-471 79 39