Stöd Uppsala universitet

Uppsalaalumn utsedd till Årets Farmaceut 2014

2014-09-26

Sveriges Farmaceuter har utsett apotekaren och uppsalaalumnen Linda Grahn till Årets Farmaceut 2014.

Priset Årets Farmaceut, som delas ut av Sveriges Farmaceuter, ”tilldelas en i Sverige verksam farmaceut som genom sina insatser inom den praktiska farmacin har bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället”.

I år föll valet på den norrbottniska apotekaren Linda Grahn, som har en Apotekarexamen från 2000 vid Uppsala universitet.

Så här lyder prismotiveringen:

”Kommunal hälso- och sjukvård har tillsammans med landstingets primär- och slutenvård ett stort ansvar för att säkerställa att de äldre patienterna får en god läkemedelsbehandling.

Linda Grahns övergripande uppdrag har bestått i att verka för att förbättra äldres läkemedelsanvändning genom att utbilda kommunens vård- och omsorgspersonal inom hemsjukvård och kommunala boendeformer om äldre och läkemedel.

Utbildningarna har visat mycket goda resultat. De har höjt kompetensnivån, gett hälso- och sjukvårdspersonalen verktyg för att kunna föreslå alternativ till läkemedel samt gett dem kunskap om biverkningar och om olämpliga läkemedel för äldre. Olika yrkeskategorier deltog i utbildningarna vilket innebar att alla i vårdteamet kring den äldre fick ta del av samma budskap.

Linda Grahn har också medverkat till att bygga strukturer för läkemedelsgenomgångar i kommunal hälso- och sjukvård i samverkan med primärvård, sjukhusvård och klinikapotekare. I uppdraget har också ingått att i vårdteam genomföra läkemedelsgenomgångar.”

Priset delas ut den 9 oktober vid ett frukostseminarium i Stockholm.