Stöd Uppsala universitet

Fullt hus på alumnträff i Tokyo

2014-10-20

Nästan 200 personer kom till alumnmottagningen på svenska ambassaden i Tokyo.

I samband med Orphei Drängars pågående turné i Japan arrangerade Uppsala universitet aktiviteter både i Osaka och Tokyo för alumner och vänner till universitetet. På måndagskvällen kom över 180 personer till mottagningen på svenska ambassaden i Tokyo. Vid mottagningen i Tokyo offentliggjordes även en donation från Mitsubishi Corporation till Uppsala universitet.

Uppsala universitet hade bjudit in alumner och vänner till universitetet till ODs konsert på Tokyo Opera City. Efter konserten ordnade svenska ambassaden en mottagning för gästerna. På mottagningen talade Sveriges japanambassadör och uppsalaalumnen Magnus Robach om hur viktigt det är att knyta ihop svenska lärosäten med japanska och framhöll Uppsala universitet som ett gott exempel.

- Uppsala universitet har många starka kopplingar till japanska universitet och att kunna ordna en fullsatt mottagning i Tokyo är helt fantastiskt, menar universitetsdirektör Ann Fust. Det är ett tecken på att våra alumner verkligen värdesätter kontakten med Uppsala universitet och att de är intresserade att kunna bidra till universitetets utveckling. Det är särskilt glädjande att se att våra hedersdoktorer håller kontakten med Uppsala universitet och deras starka engagemang för oss i Japan.
 
I år har en rad aktiviteter med Japanfokus ägt rum i Uppsala. I mars kom Heimatkören från Kyotouniversitetet till Uppsala och gav konserter. Under sommaren hölls en Ikebanautställning med japanska blomsterarrangemang i Botaniska trädgården. I september arrangerades Sweden-Kyoto symposium tillsammans med Kyotouniversitetet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH. Veckan efter symposiet fick Uppsala universitet besök av en delegation från Tokyo Institute of Technology.
 
Vid mottagningen i Tokyo offentliggjordes även en donation från Mitsubishi Corporation till Uppsala universitet. Donationen ska gå till stipendier för svenska och japanska utbytesstudenter under läsåret 2015/16. Mer information om vilka möjligheter som finns för uppsalastudenter att åka på utbyte till Japan finns på www.uu.se/student/utlandsstudier/

Thomas Fredengren, enhetschef för Alumn- och donatorsrelationer vid Uppsala universitet berättade om satsningen att få fram fler stipendier till icke-EU studenter. Sedan 2011 måste dessa studenter betala studieavgifter för studier vid Uppsala universitet. Alumner, företag och organisationer uppmanades att stödja denna satsning med gåvor och donationer. Läs mer på www.uu.se/stod-uu/
 
Den som vill vara säker på att få information om kommande evenemang för Uppsala universitets alumner är välkommen att gå med i Uppsala universitets alumnnätverk www.uu.se/alumn