Stöd Uppsala universitet

Internationell satsning i Vietnam

2014-11-16

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson invigde det nya representationskontoret i Hanoi den 11 november.

Sedan början av augusti har Uppsala universitet ett representationskontor i Hanoi, Vietnam. Kontoret är det första i sitt slag och har etablerats för att pröva en ny väg mot ökad internationalisering. I förra veckan invigdes det av rektor Eva Åkesson.

- Vietnam är ett land där Sverige historiskt har en unik position och där vi ser intressanta möjligheter till utveckling av nya samarbeten, säger rektor Eva Åkesson som i förra veckan var i Hanoi för att officiellt inviga Uppsala universitets nya kontor.

Uppstarten av verksamheten sammanfaller med att Uppsala universitet fått uppdraget att koordinera ett EU-finansierat program för utbyten mellan europeiska universitet och universitet i Sydostasien.

– Vi ska i första hand jobba för att utveckla samarbeten med universitet i Vietnam men också stötta andra initiativ i Sydostasien. Målet är att öka andelen masterstudenter och doktorander från regionen som examineras från Uppsala universitet, säger Detlef Clöwe, som är tjänstledig från avdelningen för uppdragsutbildning för att hålla i verksamheten i Hanoi tillsammans med Anh Tuan, lokalanställd konsult.

Ett annat syfte med etableringen är att skapa kurser för svenska studenter som vill studera i Hanoi som en del av sin utbildning vid Uppsala universitet. Redan idag pågår flera samarbeten. Bland annat genomför avdelningen för uppdragsutbildning och statsvetenskapliga institutionen sedan flera år en ett-årig masterutbildning i ”Public Management” tillsammans med University of Economics and Business i Hanoi.  Institutionen för kvinnor och barns hälsa samarbetar med Hanoi Medical University och National Institute of Pediatrics och företagsekonomiska institutionen driver ett utbytesprogram inom ramen för Linneus Palme med University of Economics and Business.

– Det är de långa vänskapsbanden mellan Sverige och Vietnam och de många samarbeten som funnits mellan Uppsalaforskare och olika institutioner i Vietnam, som avgjort etableringen av den här försöksverksamheten. Det finns nog inget enskilt land utanför Europa där Sverige har ett så gott rykte som i just Vietnam, säger Detlef Clöwe.

Verksamheten i Hanoi ska drivas på försöksbasis i två år innan beslut fattas om hur man ska gå vidare. Finansieringen sker inom de befintliga ramarna för avdelningen för uppdragsutbildning.

– Det finns ingen extra budget för just det här projektet utan det finansieras inom universitetsförvaltningen. Visst blir det en del extra kostnader som konferensmedel och annat, men den största posten handlar om personalkostnader, säger Kay Svensson, internationell samordnare vid Uppsala universitet.

Kontoret har sina lokaler på sjätte våningen i ett kontorshotell i centrala Hanoi. Tvärs över gatan ligger några av Uppsala universitets partneruniversitet och flera alumner har redan besökt kontoret.

Det dagliga arbetet handlar om allt från alumnkontakter till att medverka vid mässor för att marknadsföra universitets utbildningar.

– Vi har en hel del praktiska detaljer att ta itu med. Vi har bland annat jobbat med att få upp en webbplats och Facebooksida för att nå ut till studenterna.  Det är självklart lite annorlunda att arbeta i Hanoi jämfört med i Uppsala. Här bor över 6,5 miljoner invånare och allt tar mycket längre tid, säger Detlef Clöwe.