Stöd Uppsala universitet

Uppsala universitet fick mest i tuff konkurrens

2014-11-28

Uppsala universitet fick mest av alla svenska lärosäten – cirka 525 miljoner – när Vetenskapsrådet nyligen fördelade bidrag i den stora utlysningen av forskningsmedel för kommande period.

Uppsala universitet är största mottagare om samtliga ämnesråd räknas in, och även störst inom humaniora och samhällsvetenskap samt inom utvecklingsforskningen.

- Det är mycket glädjande att Uppsala universitet kom så väl ut i årets stora utlysning från Vetenskapsrådet, säger rektor Eva Åkesson. Konkurrensen är hård och tuff men vi lyckades bra inom alla vetenskapsområden. Det är ett säkert tecken på att vi har duktiga forskare som arbetar med spännande och relevant forskning.

Här är bidragen för respektive forskningsområde för bidragsperioden 2015–2018:

Naturvetenskap och teknik
 
Medicin och hälsa

Humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningsvetenskap

Utvecklingsforskning