Stöd Uppsala universitet

Apotekarstudent prisad för examensarbete

2015-01-21

Malin Lundgren, apotekarstudent, är första mottagare av det nyinstiftade priset för bästa presentation av examensarbete.

I samband med Farmaceutiska fakultetens examenssymposium 16 januari tilldelades apotekarstudent Malin Lundgren priset för bästa presentation av examensarbete HT14.

Det nyinstiftade priset har tillkommit i samverkan mellan Farmacevtiska studentkårens Mentorsakademi – en alumniverksamhet bestående av yrkesverksamma representanter från olika delar av läkemedelsbranschen – samt Farmaceutiska fakulteten.

Vid examenssymposiet bedömde en kommitté såväl postrar som muntliga presentationer och utsåg enhälligt Malin Lundgren till pristagare. Malin Lundgren har utfört sitt arbete på University of Sydney och hennes handledare, professor MacDonald Christie, ger mycket goda vitsord.

Priset omfattar en studieresa till European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) i Bryssel under våren 2015.

Kommittén bestod av Hans Boström, Kristofer Klerfalk och Charlotta Wolgast-Wallman från Mentorsakademin samt Lena Bergström, Ulf Göransson, Mathias Hallberg, Ronnie Hansson och Anja Sandström vid farmaceutiska fakulteten.