Stöd Uppsala universitet

Nytt rektorsråd för forskningsinfrastruktur

2015-02-04

Joseph Nordgren har utsetts till nytt rektorsråd för forskningsinfrastruktur.

Joseph Nordgren, seniorprofessor vid institutionen för fysik och astronomi, har utsetts till rektorsråd för forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet. Mandattiden gäller till och med 30 november 2015.

- Infrastrukturfrågorna blir allt viktigare och kraven på universiteten ökar. Vi måste vara en tydlig röst i diskussionen om vilka nationella infrastrukturer som ska prioriteras, säger rektor Eva Åkesson. Vi behöver stärka den universitetsövergripande strategiska diskussionen om hur vi ska prioritera och finansiera lokala infrastrukturer.

Joseph Nordgren har under det senaste året utrett infrastrukturfrågor för rektors räkning. Han har gjort en inventering av universitetets infrastruktur och sitter med i en referensgrupp för samverkan kring dessa frågor i samarbete med Vetenskapsrådet.

- Att han nu blir rektorsråd med ansvar för forskningsinfrastrukturfrågor är ett sätt att ytterligare förtydliga hans roll både internt och externt, säger Eva Åkesson.

- En stor förändring jämfört med tidigare är att Vetenskapsrådet numera bara ger bidrag till infrastrukturer av nationellt intresse, och även Knut & Alice Wallenbergs stiftelse har ändrat sin policy i den riktningen, säger Joseph Nordgren. Nu blir det viktigare att samverka med andra universitet kring vilka nationella infrastrukturer vi vill satsa på.

- För att hantera den nya situationen måste vi planera mer långsiktigt och med tydligare prioriteringar, både för att bestämma oss för vad vi ska satsa på nationellt och för att hantera vår lokala forskningsinfrastruktur. Det kommer att kräva att vi utvecklar nya arbetssätt i vårt ordinarie arbete på institutioner och i fakulteter, menar Joseph Nordgren.