Stöd Uppsala universitet

Tre Uppsalaforskare belönas av Kungl. Vetenskapsakademien

2015-02-13

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat belöna tre forskare från Uppsala universitet för insatser inom matematik, medicin och astronomi.

Här är priserna från Kungl. Vetenskapsakademien:

Edlundska priset 2015:
50 000 kr tilldelas Anders Karlsson, Matematiska institutionen, ”för hans viktiga och nyskapande arbeten i ergodteori och teorin för dynamiska system med geometriska tillämpningar”.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2015:
150 000 kr tilldelas Per Westermark, Institutionen för immunologi, genetik och patologi,
”för hans viktiga upptäckter rörande amyloidos, dess struktur och koppling till sjukdom”.

Wallmarkska priset 2015:
50 000 kr tilldelas Paul Barklem, Institutionen för fysik och astronomi, ”för hans nydanande kvantfysikaliska analys av stjärnspektra resulterande i precisionsmätningar av grundämneshalter i stjärnor, särskilt Vintergatans äldsta stjärnor”.

Priserna kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2015.