Stöd Uppsala universitet

Alumnbrevet utvecklas

2015-06-01

Nu utvecklar vi nyhetsbrevet UU Alumn som i flera år har skickats ut till cirka 20 000 alumner vid Uppsala universitet. Nyhetsbrevet får nytt namn, ny form, och delvis nytt innehåll. UU Alumn blir Horisont Uppsala.

Vi vill fortsätta att berätta för er om den breda verksamheten inom vårt internationella forskningsuniversitet – om aktuell och högintressant forskning, men också om innovationer, viktiga händelser och evenemang inom forskning, utbildning och kultur. Med Horisont Uppsala vänder vi oss också till beslutsfattare, finansiärer samt nationella och internationella samarbetspartners och nätverk. Men det är fortfarande ett nyhetsbrev som särskilt vänder sig till alumner och andra vänner i Sverige och i andra länder. Även i fortsättningen kommer du som medlem i alumnnätverket att få attraktiva erbjudanden och tips om evenemang särskilt riktade till alumner.

Nyhetsbrevet Horisont Uppsala (Horizon Uppsala) kommer att produceras i en svensk och en engelsk version och skickas ut med e-post till alumner och prenumeranter minst två gånger per termin. Det första Horisont Uppsala kommer att skickas ut i september 2015.

Hoppas att du kommer att finna det både nyttigt och intressant!

Pernilla Björk
Kommunikationsdirektör vid Uppsala universitet