Stöd Uppsala universitet

Uppsala universitet går starkt in i nästa år

2015-06-11

I verksamhetsplanen för 2016, som nu beslutats av konsistoriet, gör Uppsala universitet bland annat satsningar på fler meriteringstjänster och gränsöverskridande forskning.

Uppsala universitet får av regeringen 38 nya miljoner i forskningsanslag för 2016. Av dessa öronmärks sex miljoner för att stärka forskningen vid Campus Gotland ytterligare. En del av det totala forskningsanslaget, 2.5 procent, används för interna kvalitetsbaserade satsningar, t ex efter beslut av rektor till topprekryteringar, samfinansiering av stora EU-projekt och nya meriteringstjänster som biträdande lektor eller forskarassistent.

- Det går bra för Uppsala universitet så vi planerar offensivt och satsar även ytterligare på forskningen på Campus Gotland. Vi vill också förbättra karriärvägarna inom universitetet - att kunna erbjuda attraktiva villkor för forskare och lärare är en strategisk framtidsfråga för Uppsala universitet, säger rektor.

Delar av de interna kvalitetssatsningarna fördelas av respektive vetenskapsområde med inriktning mot gränsöverskridande forskning, infrastruktur och underrepresenterat kön.

När det gäller utbildning har Uppsala universitet fått ett utökat uppdrag att utbilda fler inom vårdyrkena och till lärare. Universitetet gör också fortsatt riktade satsningar på de språkämnen som har ett nationellt ansvar för. Vidare höjs anslaget till språkverkstaden med nära en miljon kronor.