Stöd Uppsala universitet

Årets hedersdoktorer vid Uppsala universitet

2015-11-02

Varje år utser alla fakulteter vid Uppsala universitet en eller flera hedersdoktorer som knyts till respektive fakultet. Titeln hedersdoktor tilldelas en person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Här är alla hedersdoktorer som utsetts av fakulteterna:

Humaniora och samhällsvetenskap:

Medicin och farmaci:

Teknik och naturvetenskap:

 

Hedersdoktorerna promoveras vid vinterpromotionen i januari 2016.

Läs mer om hedersdoktorer vid Uppsala universitet.