Stöd Uppsala universitet

Stipendium inrättat med anledning av kungens födelsedag

2016-04-29

Prorektor Anders Malmberg överlämnar Uppsala universitets gåva till H.M. Konungen.

På Kungliga slottet uppvaktades idag Sveriges Konung Carl XVI Gustaf, universitetets hedersledamot och alumn med en gåva i form av ett nyinrättat stipendium – The King Carl Gustaf Scholarship.

En delegation bestående av prorektor Anders Malmberg, Caisa Lycken från Uppsala Studentkår och Erik Lindmark från Stockholms Nation gratulerade H.M. Konungen och överlämnade varsin gåva.

Från Uppsala universitetet överräcktes ett bevis på att universitetet har inrättat ett stipendium i H.M. Konungens namn. Stipendiet kommer att delas ut under fem år. Varje år ges tre studenter möjlighet att studera vid Uppsala universitet under ett till två läsår. Stipendiet kommer att vara öppet för studenter från länder utanför Europa och företräde kommer att ges till studenter från länder där studier försvåras av politiska konflikter eller naturkatastrofer.

– Vi uppfattade att gåvan var uppskattad, säger Anders Malmberg.