Stöd Uppsala universitet

Alumnträff i Pune, Indien

2017-02-08

Den 10 januari höll Uppsala universitet en mindre alumnträff i Pune i Indien. Alumnerna fick möjlighet att uppdatera sig på vad som händer vid universitetet genom en delegation som leddes av professor Leif Kirsebom.

Uppsala-delegationen mötte alumner som varit både utbytesstudenter, kandidat- och masterstudenter liksom tidigare anställda, alla med kära minnen från tiden vid Uppsala universitet.

Delegationen bestod av professor Rajeev Ahuja, professor Kajsa Ahlstrand, professor Susanne Norgren, vice universitetsdirektör Kay Svensson och chef för internationella kansliet Erika Dabhilkar. Utöver alumnträffen i Pune besökte delegationen också följande universitet på sin resa i Indien: Savitribai Phule Pune University, IISER, IIT Delhi, Jawaharlal Nehru University och Delhi University.