Stöd Uppsala universitet

EDU Alumn – till nytta för studenter, lärare och universitet

2017-09-06

EDU Alumn är lärarnas alumnnätverk vid Uppsala universitet. Nu vill man erbjuda fler att bli medlemmar i nätverket.

Per Wingård, gymnasielärare och koordinator för
EDU Alumn, vill att fler ska upptacka fördelarna
med att bli en del av lärarnätverket för studenter
och lärare.

– Vi tror att EDU Alumn kan vara till stor nytta för både nuvarande och tidigare studenter och för universitetet, menar Per Wingård, gymnasielärare och koordinator för EDU Alumn. Genom möten där lärande och inspiration står i centrum kan de stärka sin profession.

– Vårt alumnnätverk erbjuder möjligheter till utbyten av kunskaper och erfarenheter i tilltalande sammanhang. Alumnerna får ta del av aktuell forskning som kan omsättas i praktiken. Samtidigt är alumnerna en viktig resurs för universitetet eftersom de har aktuella erfarenheter som kan utveckla lärarutbildningen. Som EDU-alumn ska man trivas, inspireras och utvecklas på samma gång.

EDU Alumn är en förening och ett nätverk för studenter under sin sista termin och för tidigare studenter vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU). Nätverket har ambitionen att vara en mötesplats för kommunikation om skola, utbildning och lärande där ny forskning och yrkeskunnande länkas samman.

Nu vill man speciellt locka de lärare som just tagit examen eller gör sitt första år i yrket att bli medlemmar i nätverket.

– Men vi vill också fånga upp studenterna redan innan de tar examen, berättar Per Wingård. Det ger dem en smidig övergång mellan utbildning och yrke. Genom möten med redan yrkesverksamma och mer erfarna personer får de en konkret bild av vad en alumn har att förvänta sig ute på fältet.

Mer om EDU Alumn