Stöd Uppsala universitet

Välkommen till Uppsalajuristernas Alumnistiftelses Mentorskapsprojekt

2017-11-02

Juristutbildningen är ofta teoretiskt inriktad och många studenter tycker sig sakna kontakten med arbetslivet under utbildningen. Det är just den kontakten som Uppsalajuristernas Alumnistiftelse vill skapa. Cirka 150 mentorer och adepter har tidigare deltagit i projektet. Bli mentor du också!

Som mentor blir du matchad med en student som delar dina juridiska intressen.  Du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och tala om din yrkesroll ur ett annat perspektiv. Du får också chansen att bekanta dig med morgondagens juristgeneration. Det ger dig en inblick i vilka förväntningar dagens juriststudenter har på sina framtida arbetsplatser.

Kickoff för mentor-adeptparen sker på nation i Uppsala under februari 2018.

Vill du bli mentor? Kontakta mentor.jur@gmail.com